• icon
  • icon

Tin tức chung

Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức

                                                             THÔNG BÁO
         Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021.
 
       Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Ngày 12/4/2021 Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông báo số 21/TB-HTĐTQT về việc tuyển dụng viên chức, theo nội dung thông báo thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/5/2021.
       Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 31/5/2021, các yêu cầu khác giữ nguyên theo Thông báo số 21/TB-HTĐTQT ngày 12/4/2021.
Trân trọng thông báo./.
Ban biên tập