• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Đào tạo

Chương trình ngoại khóa học viên nước ngoài học tiếng Việt tại ITSC
25/07/2022

Chương trình ngoại khóa học viên nước ngoài học tiếng Việt tại ITSC

Chương trình ngoại khóa học viên nước ngoài học tiếng Việt tại ITSC

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT  CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ITSC
04/07/2022

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ITSC

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ITSC

TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT NGẮN HẠN  CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
27/06/2022

TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT NGẮN HẠN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT NGẮN HẠN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI