• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ lưu học sinh nội trú

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của LHS cũng như nâng cao chất lượng phục vụ đời sống về tinh thần và vật chất cho LHS lưu trú tại Trung tâm. Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo quốc tế coi việc phục vụ nội trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên đã không ngừng nỗ lực nâng cao công tác quản lý và phục vụ đối với LHS. Với một số dịch vụ cụ thể như sau:
-  Được đón từ sân bay khi LHS mới sang, được đưa ra sân bay khi tốt nghiệp về về nước.
- Được cấp phát chế độ theo quy định của nhà nước: trang cấp ban đầu (Chăn, ga, gối, đệm…), Cấp sinh hoạt phí hàng tháng (học bổng), tiền thăm quan du lịch cuối khóa…..
- Tham gia khám chữa bệnh ban đầu được mua thẻ Bảo hiểm Y tế
- Được nghe phổ biến, học tập nội quy quy chế
- Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ học tập phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và cơ sở phục vụ lưu học sinh.
- Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao ( Sân chơi, bãi tập…..).
- Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên do cơ sở giáo dục, phục vụ lưu học sinh tổ chức .
- Được hỗ trợ cấp tạm trú, thị thực trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại Việt Nam.
- Có căng tin phục vụ cuộc sống hàng của LHS tại các KTX.
- Các dịch vụ khác phục vụ cuộc sống hàng ngày của sinh viên: Cung cấp mạng internet hỗ trợ hoạt động học tập, có dịch vụ giặt là…..
- Được tham gia các câu lạc bộ để học tập tìm hiểu kiến thức chuyên môn
- Tập thể lưu học sinh cùng một nước, cùng học tại một cơ sở giáo dục hoặc cùng sinh hoạt trong một ký túc xá được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với lưu học sinh của nước mình, làm đầu mối liên hệ với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh để giải quyết những việc có liên quan đến tập thể lư
u học sinh nước mình.