• iconPhone: (+84) 24-3869 3398
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icondttv.itsc@gmail.com
  • icon
  • icon

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ lưu học sinh nội trú

`- Khoảng cách tới các Trường Đại học gần, phương tiện giao thông công thuận tiện
- Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ học tập phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và cơ sở phục vụ lưu học sinh.
- Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao ( Sân chơi, bãi tập…..).
- Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên do cơ sở giáo dục, phục vụ lưu học sinh tổ chức.
- LHS được xe đón từ sân bay đến KTX được đưa ra sân bây khi tốt nghiệp về nước.
- Tham gia khám chữa bệnh ban đầu được mua thẻ Bảo hiểm Y tế
- Được hỗ trợ cấp tạm trú, thị thực trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại Việt Nam.
- Có căng tin phục vụ cuộc sống hàng của LHS tại các KTX.
- Các dịch vụ khác phục vụ cuộc sống hàng ngày của sinh viên: Cung cấp mạng internet hỗ trợ hoạt động học tập, có dịch vụ giặt là…..
- Tập thể lưu học sinh cùng một nước, cùng học tại một cơ sở giáo dục hoặc cùng sinh hoạt trong một ký túc xá được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với lưu học sinh của nước mình, làm đầu mối liên hệ với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh để giải quyết những việc có liên quan đến tập thể lưu học sinh nước mình.