• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Hoàng Chi

Chức vụ: Giám đốc

Email: hoangchi@vied.vn

Điện thoại:

Mô tả:

Đào Thị Hà Ninh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: haninh@vied.vn

Điện thoại: (+84) 2436230837

Mô tả:

Trần Minh Thư

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: thutranminh73@gmail.com

Điện thoại: (+84) 904198687

Mô tả:

Trần Thị Vân Anh

Chức vụ: Kế toán trưởng

Email: anhtt@vied.vn

Điện thoại: (+84) 243 8695549

Mô tả:

Đặng Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vandc@vied.vn

Điện thoại: (+84) 243 8695974

Mô tả:

Ngô Thị Kim Hoàn

Chức vụ: Chuyên viên

Email: ngokimhoan1967@gmail.com

Điện thoại: (+84) 243 8695549

Mô tả:

Nguyễn Hồng Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhongngocbeo75@gmail.com

Điện thoại: (+84) 243 6230181

Mô tả:

Hà Hải Yến

Chức vụ: Phụ trách Phòng

Email: hahaiyen070771@gmail.com

Điện thoại: (+84) 904278815

Mô tả: Phụ trách phòng Hợp tác & Đào tạo

Nguyễn Thùy Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thuyminh0123@gmail.com

Điện thoại: (+84) 983093058

Mô tả: Phụ trách các chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Nguyễn Thái Toại

Chức vụ: Chuyên viên

Email: toaint@vied.vn

Điện thoại: (+84)986301294

Mô tả: Các nước phụ trách: Ma-rốc, Trung quốc, Mozambique, Angola, Ca-dắc-xtan, Mông-cổ,
Palestine, Cu-ba, Xrilanca, Myanma

Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dungntk@vied.vn

Điện thoại: (+84) 904 198919

Mô tả: Các nước phụ trách: Nga, U-crai-na, Hungary, Rumani, Bungari, Armenia, Ba Lan, Belarus

Bùi Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thuybt@vied.vn

Điện thoại: (+84) 2436231003

Mô tả: Các nước phụ trách: Lào, Campuchia

Lê Thuỳ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: linhlt@vied.vn

Điện thoại: (+84) 983198276

Mô tả: Phụ trách công tác nội trú

Phạm Huy Thông

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thongph@vied.vn

Điện thoại: (+84) 904196194

Mô tả: Phụ trách bộ phận nội trú