• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon
Thông tin hỗ trợ
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thân là Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập vào ngày 10/6/1988 theo QĐ số 673/QĐ-TCCB ngày 10/6/1988 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

Chi tiết
About
Tin tức