• icon
Thông tin hỗ trợ
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thân là Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập vào ngày 10/6/1988 theo QĐ số 673/QĐ-TCCB ngày 10/6/1988 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

Chi tiết
About
Tin tức
ITSC - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

ITSC - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

ITSC - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục & Đào tạo, được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Hợp tác quốc tế, ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027