• icon
  • icon

Thông tin nhập cảnh

Thủ tục gia hạn tạm trú cho lưu học sinh

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Lưu học sinh (viết tắt là LHS) đăng nhập vào phần mềm quản lý nội trú theo tài khoản được cấp để khai trực tuyến vào Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú (mẫu NA5).
Khai trực truyến theo mẫu NA5 tại địa chỉ:………………………………
Bước 2: Nộp hồ sơ:
1. Sau khi đối chiếu kiểm tra thông tin chính xác lưu học sinh bấm vào nút nộp hồ sơ.
2. Chuyên viên phụ trách sẽ kiểm tra hồ sơ của LHS theo quy định
+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, thông báo cho lưu học sinh biết lên ký vào bản chính thức nộp kèm bản hộ chiếu.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên phụ trách  tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn LHS nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Quản lý lưu học sinh 
Bước 3: Trả kết quả
Sau khi có kết quả phê duyệt chính thức từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu của LHS sẽ được thông báo cụ thể theo đoàn để LHS biết đi lấy.