• icon
  • icon

Thông tin nhập cảnh

Thủ tục gia hạn tạm trú cho lưu học sinh

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO LƯU HỌC SINH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Lưu học sinh (viết tắt là LHS) đăng nhập vào phần mềm quản lý nội trú theo địa chỉ: http://svnt.itsc.edu.vn
Lưu học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu
Vào mục  hồ sơ cá nhân kiểm tra thông tin cá nhân (Mẫu NA5)


Mẫu NA5 (tờ số 1)

Mẫu NA5 (tờ số 2)
Bước 2: Nộp hồ sơ:
1. Sau khi đối chiếu kiểm tra thông tin chính xác lưu học sinh bấm vào nút nộp hồ sơ.
2. Chuyên viên phụ trách sẽ kiểm tra hồ sơ của LHS theo quy định
+ Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, thông báo cho lưu học sinh biết lên ký vào bản chính thức nộp kèm bản hộ chiếu.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên phụ trách  tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn LHS nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Bước 3: Trả kết quả
Sau khi có kết quả phê duyệt chính thức từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu của LHS sẽ được thông báo cụ thể theo đoàn để LHS biết đi lấy.
Đơn vị thực hiện: Cách thức thực hiện: Tại Phòng Quản lý LHS& CG (Tầng 2-25 Tạ Quang Bửu)