• iconPhone: (+84) 24-3869 3398
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icondttv.itsc@gmail.com
  • icon
  • icon

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy
Thông tư 30 ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ngày 24/12/2018 (file Scan).