• icon
  • icon

Chương trình ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa của LHS

Ngoài các giờ học căng thẳng ở Trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế phối hợp với các Đại sứ quán, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức cho lưu học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể thực và rèn luyện kỹ năng như tham gia Giải thể thao do Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Lào tại Việt Nam tổ chức, Giải chạy báo Hà Nội mới.
Một số hình ảnh LHS tham gia giải đấu thể thao do Đại sứ quán tổ chức
   
Kéo co tập thể
 

 

 

 
Một số hình ảnh giảu chạy báo Hà Nội mới hàng năm