• icon
  • icon

Tin tức chung

Thông báo triệu tập lại thí sinh thi tuyển viên chức năm 2021

                                                               THÔNG BÁO
                               Triệu tập lại thí sinh thi tuyển viên chức năm 2021

          Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế thông báo triệu tập lại thí sinh thi tuyển viên chức năm 2021, với các nội dung sau:
          1.Thành phần triệu tập:
          Theo danh sách tại quyết định số 02/QĐ-HĐTDVC ngày 18/6/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021.
          2. Địa điểm và thời gian triệu tập:
         2.1 Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, số 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
          2.2. Thời gian: Ngày thứ sáu 8/10/2021
          13h30 - 14h: Điều chỉnh thông tin sai lệch ( nếu có)
          14h15 -15 h: Khai mạc kỳ thi
          3. Thời gian thi vòng 1: Ngày thứ bảy 9/10/2021
         3.1 Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, số 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
          3.2 Nội dung: Kiểm tra kiến thức chung
          3.3 Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy
          3.4 Trình tự các môn thi:
       08h - 09h: Thi môn kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
          09h45 - 10h15: Thi môn ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh;
          11h-11h30 : Thi môn Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc
          4. Thời gian thi vòng 2: Sẽ thông báo khi có kết quả thi vòng 1.
          Thí sinh đến tham dự khai mạc và thi mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu.
          Trân trọng thông báo./. 
          (chi tiết trong file đính kèm)
Ban biên tập