• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Tin tức chung

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
1. Quyết định 138/QĐ-HTĐTQT ngày 13/12/2021  (gửi file đính kèm)
2. Thông báo số 08/TB-HTĐTQT ngày 15/12/2021 (gửi file đính kèm).
Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo cho các thí sinh có tên trong danh sách biết, các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Trân trọng./.