• icon
  • icon

Tin tức chung

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức

                                THÔNG BÁO
                               Về việc phê duyệt danh sách thí sinh
                 đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021
 
 
         Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham dự kì thi tuyển dụng năm 2021 (xem chi tiết tại file Quyết định số 02/QĐ-HĐTDVC ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức, đính kèm )
         Trân trọng thông báo./.

 
 
Ban biên tập