• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Tin tức chung

ITSC - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

ITSC - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục & Đào tạo, được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Hợp tác quốc tế, ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
Ban chấp hành mới nhận hoa chúc mừng. 
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – đại diện thường vụ đoàn Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự có mặt của tất cả đoàn viên đoàn Cục Hợp tác quốc tế.
Tại Đại hội, đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 và Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.
Báo cáo tổng kết đã đánh giá đầy đủ , chính xác những nhiệm vụ , kết quả mà Đoàn Cục hợp tác quốc tế đã thực hiện được trong nhiệm kì qua. Báo cáo nhấn mạnh: công tác giáo dục pháp luật, lý luân chính trị, tư tưởng cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Chi đoàn; nhiều chương trình hoạt động phát huy được vai trò của đoàn viên trong Chi đoàn. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí: Nguyễn Hải Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – đại diện thường vụ đoàn Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ghi nhân, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.. Đồng thời, các đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ đoàn viên Cục Hợp tác quốc tế năng động, sáng tạo và xung kích trên tất cả các mặt hoạt động. Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ của Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, các đồng chí nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ mới, Chi đoàn cần tiếp tục phát huy, kế thừa những thành tích đat được. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương; triển khai thực hiện hiểu quả các chương trình kế hoạch của Bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các phong trào bảo đảm thiết thực và hiệu quả… Ngoài ra, trong quá trình tổ chức, triển khai gắn liền với công việc đảm nhận. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải có biện pháp cụ thể để khắc phục những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ trước để đưa công tác đoàn vào phong trao đoàn ngày càng phát triển vũng mạnh.
Đại hội đã lưa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 đồng chí tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, những người có năng lực, phẩm chất, nhiệt huyết và trách nhiệm để lãnh đạo công tác đoàn nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, 100% đoàn viên biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 
Thái Toại