• iconPhone: (+84) 24-3869 3398
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icondttv.itsc@gmail.com
  • icon
  • icon

Tin tức chung

Hoạt động thể thao hàng của lưu học sinh tại Trung tâm

Ngoài các giờ học căng thẳng ở Trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế phối hợp với các Đại sứ quán, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức cho lưu học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể thực và rèn luyện kỹ năng như tham gia Giải thể thao do Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Lào tại Việt Nam tổ chức, Giải chạy báo Hà Nội mới.
Thi đáu bóng Chuyền


Thi đấu kéo co


Thi đấu Cầu lôngThi đấu bóng bàn


Nhận giải 

 
Dalaphone