• iconPhone: 02438695974
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icontrungtamhtdtqt@gmail.com
  • icon

Tin tức

Chương trình tập huấn Công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật

Ngày 24/8/2022, tại Hội trường G1, Tòa A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra Chương trình tập huấn Công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật (QPPL) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm 2022.
 
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Bộ GDĐT tổ chức tập huấn Công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của Bộ GDĐT năm 2022. Tham dự Chương trình có Ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT; Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT; Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự, Hành chính, Bộ Tư pháp và công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
Quang cảnh buổi tập huấn

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục.
Phát biểu trong lễ khai mạc, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ông Trần Văn Đạt cho biết công tác soạn thảo, ban hành văn bản rất quan trọng và luôn được sự quan tâm của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ. Việc soạn thảo, ban hành văn bản theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; đây cũng là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền.
Để nâng cao hơn nữa kỹ năng, chất lượng, hiệu quả trong công tác soạn thảo hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục cho chuyên viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thì việc tổ chức các Hội nghị tập huấn như thế này là rất cần thiết và luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Ông Trần Văn Đạt cũng hi vọng rằng qua buổi Tập huấn, các đồng chí sẽ thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích để tham mưu có hiệu quả, chất lượng trong việc soạn thảo văn bản của đơn vị mình; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng, tiến độ soạn thảo văn bản trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Chương trình tập huấn năm 2022 gồm 03 (ba) Chuyên đề do các Báo cáo viên có kinh nghiệm trình bày về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển; Soạn thảo, ban hành Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Soạn thảo, ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Với lượng kiến thức lớn, thời gian diễn ra ngắn các Báo cáo viên đã linh hoạt lồng ghép vào bài giảng những câu chuyện thực tế để đạt hiểu quả hơn.
Năm 2022, trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ GDĐT được giao chủ trì soạn thảo, tổng số: 17 văn bản. Kết quả: đã trình và ban hành: 3/17 văn bản; đang soạn thảo: 14/17 văn bản. Đối với Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL, đề án của Bộ GDĐT năm 2022 tổng số:78 văn bản. Kết quả: tính đến tháng 8/2022 đã trình ban hành và ban hành: 18 văn bản, đã thẩm định 10 văn bản và đăng mạng 08 văn bản.
Thái Toại