• iconPhone: (+84) 24-3869 3398
  • iconFax: (+84) 24-3869 5974
  • icondttv.itsc@gmail.com
  • icon
  • icon

Thủ tục tiếp nhận LHS nội trú

Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nội trú

- LHS đến Trung tâm nộp 01 bộ hồ sơ kèm hộ chiếu để làm thủ tục nhận phòng.
- Được cấp phát trang cấp ban đầu
- Được cấp tài khoản để đăng nhập vào phần mềm quản lý nội trú