• icon
  • icon

Thông tin khám chữa bệnh

Một số bệnh viện tại Việt Nam

Trường hợp muốn đi khám trái tuyến tự trả tiền, LHS có thể tham khảo khám theo yêu cầu tại một số bệnh viện lớn tại Hà Nội như bệnh viện Bach Mai, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Việt Pháp,….

Bệnh viện Thanh Nhàn


(Nguồn: thanhnhanhospital.vn)

Bệnh viện Bạch MaiBệnh viện Việt Pháp

(Nguồn: hfh.com.vn)
 
 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec 


(Nguồn: vinmec.com)